Seminar za šahovske suce

Raspis seminara

Uvjeti

Prijavljeni za seminar

Program i raspored tema seminara

Uputa za dolazak do prostorija ŠD Varaždin

Materijali za seminar:

Pravila šaha FIDE – 2014

Pravilnik o šahovskim sucima

Pravilnik o ekipnim natjecanjima HŠS-a

Registracijski pravilnik

Donijeti sa sobom:

Kandidati za klupskog suca;  1. fotografiju

                                           2. presliku osobne

Kandidati za županijskog suca: 1. fotografiju (ako ju HUŠS već ne posjeduje)

                                              2. presliku osobne

                                              3. presliku svjedodžbe od srednje škole ili diplome

Također, svi kandidati neka si donesu na seminar “Pravila šaha FIDE”

Udruga šahovskih sudaca, ogranak Sjever organizirati će seminar za stjecanje zvanja šahovskih sudaca klupskog,

županijskog, te državnog ranga.    

Seminar će se održati od subote 15. do nedjelje 16. studenog 2014. godine.

Seminar će se održati u Varaždinu u prostorijama ŠD “Varaždin” u subotu 15. studenog prema danom programu s početkom u 10 sati.

Svi suci koji sude III. HŠL-u, a klupskog su ranga, trebali bi imati barem zvanje županijskog suca!

Seminar će voditi FIDE suci: Bejuk Slavko i Stanković Saša.

 

Prijave za seminar i informacije:

Stanković Saša, tel. 091 / 527 – 3917, ili na E-mail; sasa.stankovic1@ck.t-com.hr

 

Keep Reading

PreviousSljedeće