2021.

KUP Međimurja 2021.

Raspis

Stranica natjecanja

Pravilnik KUP-a Međimurja 2021

Osnovni sastavi

Zapisnik meča

 

Partije KUP-a Međimurja 2021

Konačni poredak

 

Dosadašnji pobjednici KUP-a:

2006. – 22 ekipe

2007. ŠK “STRIDON” Štrigova – 24 ekipe

2008. ŠK “STRIDON” Štrigova – 23 ekipe

2009. ŠK “STRIDON” Štrigova – 22 ekipe

2010. ŠK “STRIDON” Štrigova – 18 ekipe

2011. ŠK “STRIDON” Štrigova – 22 ekipe

2012. ŠK “STRIDON” Štrigova – 19 ekipe

2013. ŠK “MIKLAVEC”, Miklavec – 19 ekipa

2014. ŠK “SLOBODA”, Mihovljan – 21 ekipa

2015. ŠK “SLOBODA”, Mihovljan – 22 ekipa

2016. ŠK “STRIDON” Štrigova – 20 ekipe

2017. ŠK “SLOBODA”, Mihovljan – 20 ekipa

2018. ŠK “SLOBODA”, Mihovljan – 16 ekipa

2019. ŠK “SLOBODA”, Mihovljan – 18 ekipa

2020. ŠK “SLOBODA”, Mihovljan – 18 ekipa

2021. ŠK “Strahoninec”, Strahoninec – 16 ekipa