KUP Međimurja

LINK:Dosadašnji pobjednici:Broj ekipa:
2012.ŠK “Stridon” Štrigova 19
2013.ŠK “Miklavec” 19
2014.ŠK “Sloboda”, Mihovljan 21
2015.ŠK “Sloboda”, Mihovljan 22
2016.ŠK “Stridon” Štrigova 20
2017.ŠK “Sloboda”, Mihovljan 20
2018.ŠK “Sloboda”, Mihovljan 16
2019.ŠK “Sloboda”, Mihovljan 18
2020.ŠK “Sloboda”, Mihovljan 18
2021.ŠK “Strahoninec” 16
2022.ŠK “Sloboda II”, Mihovljan 17
2023.ŠK “Sloboda II”, Mihovljan 18
2024.ŠK “Sloboda II”, Mihovljan 21