Seminar za šahovske suce

Ogranak Sjever HUŠS-a organizirao je seminar za klupske, županijske i državne šahovske suce.

Seminar se održao u Varaždinu u prostorijama šahovskog kluba u subotu 26. i nedjelju 27. siječnja 2019. godine

Seminaru se odazvalo ukupno 17 kandidata, od toga 16 iz ogranka Sjever i 1 iz ogranka Centar. Sudjelovalo je troje kandidata za državnog suca, četvorica za županijskog suca, te deset za klupskog suca.

Ispit za državnog šahovskog suca položili su:

Prezime i ime: Naziv šahovskog kluba: HUŠS ID: HŠS ID:
1. Matkun Željko ŠŠK „Mladost“ Varaždinske Toplice 1048 4441
2. Kovačić Franjo ŠK „Gornji Mihaljevec“ G. Mihaljevec 1461 5587
3. Jergović Andrija ŠK „Gospić“ Gospić 1548 5869

 

Ispit za županijskog šahovskog suca položili su:

Prezime i ime: Naziv šahovskog kluba: HUŠS ID: HŠS ID:
1. Križanić Predrag ŠŠK „Mladost“ Varaždinske Toplice 1620 11939
2. Pergar Goran ŠK „Čakovec“ Čakovec 1622 12742
3. Petanjek Zvonko ŠK „Mursko Središće“, M. Središće 1301 7106
4. Železnjak Tihomir ŠK „Strahoninec“ Strahoninec 1404 1143

 

Ispit za klupskog šahovskog suca položili su:

Prezime i ime: Naziv šahovskog kluba: HŠS ID:
1. Goran Martić ŠK „Križevci“, Križevci 8713
2. Mateo Stanković ŠK „Gornji Mihaljevec“ G. Mihaljevec 9421
3. Miroslav Smuđ ŠD „Varaždin“ Varaždin 13663
4. Anđelko Jurčec ŠK „Prelog“ Prelog 11983
5. Franjo Pavlović ŠK „“Lepoglava“ Lepoglava 11952
6. Kristijan Balent ŠK „Sveta Marija“ Sv. Marija nema
7. Branimir Lovreković ŠK „Križevci“ Križevci nema
8. Josip Rogulja ŠD „Varaždin“ Varaždin nema
9. Željko Črepinko ŠK „Ivanec“ Ivanec nema
10. Mladen Hojsak ŠK „Ivanec“ Ivanec nema

Keep Reading

PreviousSljedeće